Prevádzkový čas predaja na trhoviskách

Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o., so sídlom na ul. T. Vansovej 24 v Prievidzi (IČO: 36 349 429) ako správca trhovísk nachádzajúcich sa v Prievidzi na Trhovej ulici, Trhovisko Píly - II. obvod a Trhovisko Hviezdoslavova, Vám týmto oznamuje, že prevádzkový čas predaja je: v pondelok až v piatok v čase od 6:00 hod. do 18:00 hod., v sobotu od 6:00 hod. do 14:00 hod.

Oznam

Oznamujeme občanom, že pre nich pripravujeme nové klientské priestory v budove SMMP. Do ukončenia týchto rekonštrukčných prác bude budova pre verejnosť naďalej UZATVORENÁ. Stránky príslušný referenti vybavia v stránkových dňoch pri okienku na vstupných dverách do budovy. Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť. Platby prednostne realizujte na pošte alebo v banke. Neváhajte nás kontaktovať aj na číslach:
Sekretariat:
046/51 11 911 alebo 0911 146 890
prípadne e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Pohľadávky, zmluvy:
046/51 11 927
046/51 11 926
Ekonomický úsek:
046/51 11 929
046/51 11 932
Technický úsek:
046/51 11 916
Vašu korešpondenciu vhadzujte do schránky vedľa vstupných dverí do budovy.

Oznam o spôsobe podávania podnetov o protispoločenskej činnosti zamestnancami spoločnosti.

Podávanie podnetov
1. Podnet sa môže podať nasledovným spôsobom:
1.1. Neanonymný podnet sa podáva zodpovednej osobe
a) písomne
aa) v listinnej podobe poštou alebo priamym odovzdaním zodpovednej
osobe v mieste sídla zamestnávateľa na adresu:
Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o., T. Vansovej 24, 971 01 Prievidza
ab) elektronickou poštou na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
b) ústne do záznamu u zodpovednej osoby: Ing. Lucia Bucáková, asistentka konateľa
1.2 Anonymný podnet sa môže podať poštou na adresu zamestnávateľa.
2) Z podnetu musí jasne a zrozumiteľne vyplývať:
a) kto podnet podáva (pri neanonymných podnetoch), a to v rozsahu:
aa) meno a priezvisko
ab) adresa
b) proti komu smeruje
c) akej veci sa týka