Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa
Názov: Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o.
Štatutárny zástupca:
JUDr. Ján Martiček, konateľ spoločnosti
Adresa: T. Vansovej 24, 971 01 Prievidza
IČO: 36 349 429
Kontaktné miesto: T. Vansovej 24, 971 01 Prievidza

 

Výzvy na predkladanie cenových ponúk


Súhrnné správy podľa § 117 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní


Súhrnné správy podľa § 10 ods. 10 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní


Súhrnné správy podľa § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní


Súhrnné správy podľa § 111 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní


Súhrnné správy podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní


Súhrnné správy podľa § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní