Správa majetku mesta Prievidza

Opatrenia pri zabránení šírenia koronavírusu

Oznamujeme občanom, že od 16.3.2020 do odvolania je SMMP, s. r. o. pre verejnosť UZATVORENÁ.
Vybavíme Vás v úradne dni od 8:00 – 11:00 a to telefonicky: 046/51 11 911 alebo 0911 146 890, prípadne e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Korešpondenciu môžete vhodiť do schránky pri vstupných dverách do budovy. V nevyhnutných prípadoch osobnej návštevy je potrebné si túto dohodnúť vopred na uvedených kontaktných číslach.
Žiadame verejnosť, aby v takomto prípade použili ochranné rúško, prípadne inú ochranu tváre. Určený pracovník Vás vybaví bezkontaktne bez možnosti Vášho vstupu do budovy. Za porozumenie a ohľaduplnosť ďakujeme.

Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi dňa 25.10.2005 uznesením č. 341/05 schválilo založenie obchodnej spoločnosti Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o., so sídlom Vansovej č. 24 Prievidza.
Uznesením č. 343/05 zo dňa 25.10.2005 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi predaj mestskej príspevkovej organizácie Správa majetku mesta Prievidza obchodnej spoločnosti Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o., a príspevková organizácia zanikla.
Činnosť:
- výkon správy hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta a majetkových práv a záväzkov s tým súvisiacich
- prevádzkovanie zverených nehnuteľností a zariadení
- modernizácia, údržba a opravy majetku mesta
- vykonávanie stavebných úprav na zverenom majetku
- prenajímanie bytov a nebytových priestorov v bytových a nebytových priestoroch v spravovanom majetku
- služby spojené s užívaním týchto priestorov
- výkon správy bytov a nebytových priestorov v týchto domoch vo vlastníctve mesta a iných subjektov
- preberanie bytov, bytových domov a ostatných budov do správy
- predaj bytov a nebytových priestorov a ostatného zvereného majetku
- vykonávanie revíznych činností na majetku (plyn, bleskozvod, elektrické zariadenia, zdvíhacie zariadenia a pod.)
- zabezpečovanie dispečingu a pohotovostnej služby na zverenom majetku pri odstraňovaní porúch, havárií
- poskytovanie ubytovacích služieb v rozsahu voľných živností
- prevádzkovanie parkovísk a odstavných plôch
- prenájom nehnuteľností pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
- maliarske a natieračské práce
- omietkárske práce
- montáž okien a dverí
- zatepľovanie budov
- obkladačské práce
- údržbárske činnosti v rozsahu voľných živností
- zabezpečovanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností.